МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛЕКАРИ:
Всички прегледи, високоспециализирани дейности и изследвания се извършват след предварително записване лично на централна регистратура на МЦ за СМП – НКБ ЕООД или на телефоните на CALL CENTER:
02 9211 211
02 9211 180

При специалистите по детска кардиология всички прегледи и високоспециализирани дейности се извършват след предварително записване на регистратурата на Детска кардиологична клиника на телефон 02 9211 330

Телемедицинска система за ЕКГ мониториране - от 01.01.2018

СПЕЦИАЛИСТИ ПО КАРДИОЛОГИЯ:

д-р Ася Пешева

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
График: Кабинет № 25, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
8:30 - 13:00 8:30 - 13:00 8:30 - 13:00 8:30 - 13:00 8:30 - 13:00д-р Атанас Генов

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
График: Кабинет № 56, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:00 - 19:00 - 14:00 - 16:00 14:00 - 19:00 14:00 - 16:00д-р Велислава Костова

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/
Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Стрес ехокардиография
- Ехокардиография с тъканен доплер
- Оценка на артериална ригидност и еластичност
- Късни потенциали
- Трансезофагеална ехокардиография
- Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография
- РЕП (работна електрокардиографска проба)
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR
- Тейбъл тест (Table test)

График: Кабинет № 5 и 6, ет.3
понеделник вторник сряда четвъртък петък
8:00 - 10:00 8:00 - 10:00 8:00 - 10:00 8:00 - 10:00 8:00 - 10:00д-р Вера Байчева

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография

График: Кабинет № 56, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- 14:00 - 17:00 - - -д-р Данаил Аврамов

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване
Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- РЕП (работна електрокардиографска проба)

График: Кабинет № 29, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - 15:00 - 20:00 15:00 - 20:00 -д-р Диана ДимитроваДоговор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не
Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ

График: Кабинет № 55, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:00 - 16:00 14:00 - 17:00 14:00 - 18:00 - 14:00 - 15:00доц. Елина Трендафилова

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография

График: Кабинет № 56, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - 15:00 - 18:00 - -д-р Йордан Черкезов

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/
Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- РЕП (работна електрокардиографска проба)
- Холтер RR


График: Кабинет № 33, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
15:00 - 20:00 15:00 - 20:00 - 15:00 - 20:00 -д-р Мариана Васева-Хазан


Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не
Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ

График: Кабинет № 54, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:00 - 16:00 14:00 - 16:00 - 14:00 - 17:00 -д-р Боян Кунев

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не
Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ

График: Кабинет № 32, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 - -проф. Цветана Кътова

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Стрес ехокардиография
- Ехокардиография с тъканен доплер
- Оценка на артериална ригидност и еластичност
- Късни потенциали
- Трансезофагеална ехокардиография
- Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография
- РЕП (работна електрокардиографска проба)
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR
- Тейбъл тест (Table test)

График: Кабинет № 5 и 6, ет.3
понеделник вторник сряда четвъртък петък
10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00